O mně

Jiří Zapletal (1980)

Vzdělání:

Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakulty, studijního programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Národní hospodářství (2004)

Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakulty, Ústavu oceňování majetku – Oceňování nemovitostí (2012)

Rodina:

Ženatý, 2 děti – synové Štěpán (2011) a Kryštof (2015).

Žije v Ostravě – Lhotce.

Práce:

Zkušenosti z působení na úřadech (statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava, Krajský úřad), příspěvkových organizacích (Správa silnic Moravskoslezského kraje), vysoké škole (VŠB – TU Ostrava).

V letech 2009 – 2015 živnostník. Od roku 2010 spolumajitel a jednatel soukromé společnosti.

Politická zkušenost:

Od roku 2012 do 2020 člen Svobodných.

V letech 2012 – 2017 a 2019 – 2020 předseda krajského sdružení Svobodných v Moravskoslezském kraji.

Od prosince 2017 do června 2019 místopředseda strany Svobodní.